Motywujemy do działania

top

Recepta
na Sukces

Fundacja realizuje autorski program Recepta na Sukces. Inicjatywa prowadzona jest dwutorowo. Obejmuje zarówno wychowawców, jak i wychowanków domu dziecka. Wychowankowie uczestniczący w programie zdobywają umiejętności potrzebne w samodzielnym życiu, a ich wychowawcy dowiadują się, jak skutecznie wspierać i motywować młodzież do bycia samodzielnym. W ten sposób pomagamy nie tylko tym aktualnie usamodzielnianym, ale też kolejnym wychowankom domów dziecka dorastającym do samodzielności.

Wpis

Program zakłada

12 pięciogodzinnych
spotkań szkoleniowo –
warsztatowych
img
Indywidualne wsparcie
psychologiczne dla podopiecznych

Program Recepta na Sukces
Podopieczni rozpoczynają od uczestnictwa w warsztatach integracyjnych mających za zadanie wypracowanie poczucia bezpieczeństwa, wzajemnego zaufania i otwartości na współpracę. Takie stopniowe wejście w Program podnosi kompetencje psychologiczne z zakresu komunikacji. Ważnym etapem jest także uczestnictwo w treningu kreatywności oraz twórczości.

Program zakłada 12 spotkań
szkoleniowo-warsztatowych dla
wychowawców. Każde z nich trwa 5 godzin.
zobacz więcej

Podopieczni

Założeniem programu w części dotyczącej podopiecznych jest dostarczenie praktycznych technik zwiększania motywacji, zaangażowania i wytrwałości w stawianiu celów osobistych.

Program kończy zadanie projektowe (indywidualne lub grupowe), które zostaje wypracowane przez grupę i zrealizowane przy współpracy z Fundacją.


Grupa warsztatowa
podopiecznych to 15 osób
w wieku 14 – 19 lat.
Wpis

Wychowawcy

Program zakłada podnoszenie kompetencji psychologicznych i zawodowych wychowawców, aby mogli oni wspierać i motywować podopiecznych w stawianiu i realizowaniu celów osobistych, a tym samym konstruktywnie wspierać ich rozwój.

Wychowawcy rozpoczynają pracę od obszaru dotyczącego umiejętności diagnozowania zasobów i ograniczeń swoich podopiecznych oraz konstruowania indywidulanych planów pracy. Podnoszą swoje kompetencje dotyczące umiejętności aktywnego słuchania i pomocy dziecku w radzeniu sobie z własnymi emocjami. Dodatkowo zwiększają świadomość dotyczącą własnych emocji i ograniczeń w codziennej pracy z wychowankami.

Agnieszka Tkaczyk
Agnieszka Tkaczyk

Dyrektor ds. Programowych, psycholog, psychoterapeuta, autorka i jedna z osób prowadzących warsztaty w ramach Programu Recepta na Sukces

Kup książkę Klara Buduje Arrow top