Z nami w dorosłość

top

Program RAZEM

Fundacja ERBUD Wspólne Wyzwania opracowała i prowadzi autorski program mentoringowy pod nazwą Program RAZEM. Polega on na współpracy Mentora z Podopiecznym. Celem współpracy jest pomoc w skutecznym usamodzielnieniu się Podopiecznego. Mentorami są pracownicy Grupy ERBUD. Podopiecznym może zostać osoba przygotowująca się do usamodzielnienia, pozostająca pod opieką pieczy zastępczej.

Program RAZEM

Jak działa
Program RAZEM

Rekrutacja Mentorów
wewnątrz Grupy ERBUD
Cykl szkoleń dla Mentorów
przeprowadzony przez
pedagogów i psychologów
Nawiązanie współpracy
z domem dziecka
Wypełnienie ankiet
Kwalifikujących do
Programu RAZEM
Kwalifikacja podopiecznych
do programu RAZEM
Jakie są najczęstsze działania podejmowane w ramach Programu RAZEM? Szczegółowy zakres pomocy jest ustalany indywidualnie dla każdego podopiecznego.

Pomoc Fundacji najczęściej realizowana jest w postaci:

 • spotkań z doradcą zawodowym
 • kursów i szkoleń zawodowych
 • kursów językowych
 • wsparcia w pokonywaniu problemów z nauką
 • praktyk i staży
 • pomocy w znalezieniu pracy i przygotowaniu się do rozmowy kwalifikacyjnej pomocy medycznej ułatwiającej codzienne funkcjonowanie (stomatolog, ortodonta, dermatolog…)
 • pomocy w poszukiwaniu mieszkania socjalnego lub chronionego (przygotowywanie i kompletowanie dokumentacji, spotkania z urzędnikami)
 • pomocy w zagospodarowaniu (pomoc fizyczna i/lub finansowa)
 • wsparcia finansowego w korzystaniu z oferty kulturalnej i sportowej
bg-image

Kim są podopieczni Programu RAZEM?

Podopiecznymi Programu RAZEM są wychowankowie domów dziecka oraz rodzinnych domów dziecka. Uczestnicy Programu RAZEM to osoby usamodzielniane, które chcą aktywnie pracować nad swoją przyszłością. Każdy Podopieczny Fundacji będący uczestnikiem Programu RAZEM jest objęty indywidualną opieką Mentora.

Kim są podopieczni Programu RAZEM?

Co Program RAZEM
oferuje podopiecznym?

Wsparcie mentalne
 • Nie jesteś sam.
 • Uwierz w siebie.
 • Każdy ma silne strony.
 • Sam możesz kształtować swoje życie.
 • Małe cele prowadzą do dużego sukcesu.
Wsparcie społeczne
 • Pomoc w nabywaniu umiejętności społecznych.
 • Pomoc w nabywaniu codziennych umiejętności.
 • Wsparcie w edukacji.
 • Pomoc w wyborze drogi kształcenia.
 • Pomoc w poszukiwaniu stażu, zatrudnienia.
Wsparcie finansowe
 • Służące tylko i wyłącznie do realizacji celów określonych wspólnie przez Podopiecznego i Mentora.
 • Fundacja nie oferuje środków, którymi Podopieczny może dowolnie dysponować.
Co to znaczy opieka Mentora?

Mentorzy Programu RAZEM na co dzień są pracownikami Grupy ERBUD. Nasi Mentorzy pracują z Podopiecznymi Programu dobrowolnie, w systemie wolontariatu. Mentor swojemu Podopiecznemu oferuje radę, wsparcie i pomoc w okresie wkraczania w dorosłe życie.

Mentor to przewodnik i konsultant wspierający swojego Podopiecznego w rozwoju zarówno kompetencji zawodowych, jak i tych związanych z życiem osobistym.

Mentorzy Programu RAZEM dzielą się swoim doświadczeniem i zdobytą wiedzą z Podopiecznymi oraz budują z nimi przyjazne, bezpośrednie więzi. Relacje między „życiowym doradcą” a Podopiecznym opierają się na szacunku i zaufaniu, a ich celem jest głównie inspirowanie i odkrywanie potencjału wychowanków.

Mentorzy programu RAZEM wywodzą się głównie spośród pracowników Grupy Kapitałowej ERBUD. Są to osoby nie tylko postrzegane wewnątrz organizacji jako empatyczne i życzliwe, ale także uznane przez specjalistów (psycholog, pedagog, opiekun społeczny) za odpowiednie do współpracy z wychowankami. Kandydaci na mentorów, którzy uzyskają pozytywną opinię specjalistów, przechodzą dodatkowe szkolenia dostosowane do ich indywidualnych potrzeb. Podczas pracy z Podopiecznym Mentorzy w każdej chwili mogą uzyskać pomoc psychologa, lub innego specjalisty. Nasi Mentorzy współpracują z Fundacją na zasadach wolontariatu.

bg-image

Nasi wolontariusze

To pracownicy z sercem.

Chcą pomagać i mają predyspozycje do bycia wolontariuszem.

Bezinteresownie poświęcają swój czas.

Działają dodatkowo, charytatywnie na rzecz lokalnej społeczności.

Działają aktywnie.

Wychodzą z inicjatywą, proponują rozwiązania, „pokazują życie”, czuwają nad pierwszymi krokami w dorosłym życiu.

Nie narzucają swoich rozwiązań.

Proponują i podpowiadają, nie decydują, wspierają i służą pomocą, gdy coś idzie nie tak.

Mają indywidualne podejście.

Wolontariusze odpowiadają na rzeczywiste potrzeby podopiecznych. Wiedzą, że dobra relacja jest kluczem do sukcesu.

bg-image

Regulamin
Programu RAZEM

pobierz
Regulamin Programu RAZEM
Kup książkę Klara Buduje Arrow top