Pomoc Ukrainie

top

Pomoc dla Ukrainy

W związku z obecną sytuacja na Ukrainie, Fundacja ERBUD powołała zespół ds. pomocy Ukrainie, z którym można się kontaktować pisząc na adres: erbuddlaukrainy@erbud.pl

WJAZD DO POLSKI RODZIN Z UKRAINY UCIEKAJĄCYCH PRZED WOJNĄ
https://bsjp.pl/pl/article/title;wjazd-do-polski-obywateli-ukrainy-uciekajacych-przed-wojna

POBYT I PRACA W POLSCE
https://wardynski.com.pl/publikacje/opracowania/residing-and-working-in-poland-guide-for-citizens-of-ukraine-

UDOSTĘPNIENIE LOKUM DLA RODZINY Z UKRAINY
https://tiny.pl/94wgp


BEZPŁATNA POMOC PRAWNA DLA RODZIN Z UKRAINY
Informujemy, że porady z zakresu legalności zatrudnienia obywateli Ukrainy na terytorium RP w języku ukraińskim udzielane są:

  • od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 15.00 pod numerem telefonu 22 111 35 88 – telefon rekomendowany dla cudzoziemców świadczących pracę na terenie
    województw: mazowieckiego, łódzkiego, wielkopolskiego, świętokrzyskiego, lubelskiego i lubuskiego,
  • od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 15.00 pod numerem telefonu 89 333 17 41 – telefon rekomendowany dla cudzoziemców świadczących pracę na terenie województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, kujawsko-pomorskiego, pomorskiego i zachodniopomorskiego,
  • od poniedziałku do środy w godzinach od 16.00 do 20.00 pod numerem telefonu 22 111 35 29 – telefon rekomendowany dla cudzoziemców świadczących pracę na terenie województw: podkarpackiego, małopolskiego, śląskiego, opolskiego i dolnośląskiego.

Повідомляємо, що консультації з питань законності працевлаштування на території Республіки Польщі українськ
ою мовою надаються:

  • від понеділку до п′ятниці в годинах з 9.00 до 15.00 за телефоном 22 111 35 88, номер телефону рекомендований для іноземців працевлаштованих на території мазовецького, лудзкого, вєлькопольського, свєнтокжиського, любельського та любуського воєводств;
  • від понеділку до п′ятниці в годинах з 9.00 до 15.00 за телефоном 89 333 17 41, номер телефону рекомендований для іноземців працевлаштованих на території вармінсько-мазурського, подляського, куявсько-поморьського, поморського тa західнопоморського воєводств;
  • від понеділку до середи в годинах з 16.00 до 20.00 за телефоном 22 111 35 29, номер телефону рекомендований для іноземців працевлаштованих на території подкарпатського, малопольського, сьльонського, опольського, дольносьльонського воєводств.

ZBIÓRKI PIENIĘŻNE
Zachęcamy do przekazywania środków na poniższy numer konta dedykowany wyłącznie akcji Pomoc dla Ukrainy:
84 1140 1977 0000 3058 7400 1007 z tytułem przelewu „Pomoc dla Ukrainy”.
Na ten sam numer konta środki mogą wpłacać także nasi zleceniodawcy. W załączniku wysyłamy treść maila zachęcającego do wspólnej pomocy. Prosimy o jego dystrybucję.

ROZMÓWKI POLSKO-UKRAIŃSKIE
PDF z załącznika

Niniejszym informujemy, że zwrócenie się o wsparcie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Fundację Erbud Wspólne Wyzwania im. Eryka Grzeszczaka (zgodnie z załączonymi formularzami dot. polityki RODO).

Kup książkę Klara Buduje Arrow top