pasek15

We wrześniu 2018 roku Fundacja Erbud WSPÓLNE WYZWANIA im. Eryka Grzeszczaka podjęła współpracę z Placówką Opiekuńczo – Wychowawczą „Samodzielne Mieszkanie” w Pasłęku oraz z Domem Dziecka w Marwicy. Celem współpracy jest przeprowadzenie programu „Recepta na sukces” dedykowanego podopiecznym ww. placówek, a także szkolenia i warsztaty dla wychowawców.
Przed uruchomieniem współpracy pomiędzy instytucjami Fundacja zdiagnozowała potrzeby zarówno dzieci i młodzieży jak również wychowawców. Na podstawie wniosków z diagnoz przygotowano autorski projekt Fundacji pt. „Recepta na sukces”.
Pilotażową edycję programu rozpoczęliśmy we wrześniu 2018 roku i jego zakończenie przewidywane jest na koniec 2019 roku. W kolejnych latach chcemy rozszerzać działalność Programu na kolejne domy dziecka. Planujemy rozwiać naszą działalność na polskiej ścianie wschodniej, gdyż właśnie tam dociera najmniej pomocy, a tym samym jest ona najbardziej potrzebna. Zarówno podopieczni jak i wychowawcy uczestniczą w zajęciach za darmo, wszelkie koszty pokrywa Fundacja.

Założeniem programu w części dotyczącej podopiecznych jest dostarczenie praktycznych technik zwiększania motywacji, zaangażowania i wytrwałości w stawianiu celów osobistych poprzez realizację celu bezpośredniego tj. wzbudzania i zwiększania motywacji, zaangażowania i wytrwałości oraz wspieranie procesu usamodzielniania się. Program ma zakończyć się zadaniem projektowym (indywidualnym lub grupowym), które zostanie wypracowane przez grupę i zrealizowane przy współpracy z Fundacją. Praca programu oparta jest na procesie grupowym. Grupa warsztatowa podopiecznych to 15 osób w wieku 14 – 19 lat.

Program zakłada:
- 12 pięciogodzinnych spotkań szkoleniowo – warsztatowych,
- indywidualne wsparcie psychologiczne dla podopiecznych.

Program Recepta na Sukces Podopieczni rozpoczynają od uczestnictwa w warsztatach integracyjnych mających za zadanie wypracowanie poczucia bezpieczeństwa, wzajemnego zaufania i otwartości na współpracę. Takie stopniowe wejście w Program podnosi kompetencje psychologiczne z zakresu komunikacji. Ważnym etapem jest także uczestnictwo w treningu kreatywności oraz twórczości.

Program zakłada również podnoszenie kompetencji psychologicznych i doskonalenie kompetencji zawodowych wychowawców, aby mogli wspierać i motywować swoich podopiecznych w stawianiu i realizowaniu celów osobistych, a tym samym konstruktywnie wspierać ich rozwój.

Program zakłada 12 spotkań szkoleniowo – warsztatowych dla wychowawców, po 5 godzin każda. Praca oparta jest na procesie grupowym.

Wychowawcy rozpoczynają pracę od obszaru dotyczącego umiejętności diagnozowania zasobów i ograniczeń swoich podopiecznych oraz konstruowania indywidulanych planów pracy. Podnoszą swoje kompetencje dotyczące umiejętności aktywnego słuchania i pomocy dziecku
w radzeniu sobie z własnymi emocjami. Dodatkowo zwiększają świadomość dotyczącą własnych emocji i ograniczeń w codziennej pracy z wychowankami.

Dodatkowo Fundacja przygotowała i przeprowadziła szkolenie dla wychowawców placówki oraz nauczycieli i pracowników gminy z zakresu wsparcia dzieci w żałobie. Szkolenie to było odpowiedzią na pojawiające się sytuacje śmierci bliskich podopiecznych placówek oraz na potrzebę nabycia specjalistycznej wiedzy przez dorosłych mających kontakt z dziećmi i młodzieżą.

 

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza zgodę na ich użycie.