slider fundacja logo

pasek15

Dlaczego powstała Fundacja ERBUD WSPÓLNE WYZWANIA?

Grupa Kapitałowa Erbud od wielu lat wspomaga dzieci przebywające w Domach Dziecka, współpracujemy z Domem Dziecka nr 4 w Warszawie.

Współpraca ta pozwoliła nam zrozumieć, że problemy wychowanków Domów Dziecka nie kończą się po osiągnieciu dorosłości. Wręcz przeciwnie, często wychowankowie po opuszczeniu placówki są w znacznie gorszej sytuacji życiowej, rodzinnej i społecznej niż podczas pobytu w placówce.

Dodatkowym impulsem do założenia Fundacji wspierającej młodych ludzi na etapie ich wkraczania w dorosłość był raport przygotowany przez Najwyższą Izbę Kontroli w grudniu 2014 roku . Już we wstępie do raportu możemy przeczytać, że: „Jest … grupa młodych Polaków, dla których osiągnięcie pełnoletności wiąże się z koniecznością usamodzielnienia się. Są to wychowankowie rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka, placówek opiekuńczo-wychowawczych lub regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych, czyli wychowankowie systemu pieczy zastępczej. W życiu każdej z tych młodych osób osiągnięcie pełnoletności jest to moment dramatyczny, ponieważ oznacza wejście w samodzielne życie bez wsparcia własnej rodziny, a czasem nawet z koniecznością wzięcia na siebie odpowiedzialności za nieporadnego życiowo rodzica. Często nie mają oni przyjaciół czy znajomych, ponieważ z powodu przenoszenia pomiędzy placówkami czy rodzinami zastępczymi, oraz wiążącymi się z tym wielokrotnymi zmianami szkoły, nie mają szansy nawiązać trwałych więzi społecznych. Jak wynika z badań amerykańskich, 25% pełnoletnich osób opuszczających pieczę zastępczą doświadcza stresu pourazowego – jest to prawie dwa razy więcej, niż w przypadku weteranów wojennych! W porównaniu z inną młodzieżą, ci młodzi ludzie są bardziej narażeni na bezdomność, bezrobocie, wejście w konflikt z prawem oraz problemy rozwojowe i zdrowotne.”

Ważnym aspektem podjęcia przez Fundację działalności na rzecz usamodzielniania się wychowanków pieczy zastępczej jest fakt, że udzielona pomoc ma wartość nie tylko indywidualną ale także społeczną. Jesteśmy dumni z faktu, iż pomagając młodym ludziom możemy obserwować wymierne korzyści płynące z tej pomocy. Dla nas jako dla firmy rodzinnej, która wykorzystała szansę płynącą z przemian gospodarczych i od 1990 roku buduje nie tylko przyszłość swoją i swoich pracowników ale także przyszłość Polski, jest to szczególnie ważne. Pomagamy młodym ludziom w zbudowaniu samodzielnego, satysfakcjonującego życia zawodowego, rodzinnego i społecznego – dzięki temu podejmują oni zwyczajowe role społeczne. Pozwala to uchronić ich przed powrotem do patologicznego środowiska, z którego często się wywodzą lub przed wejściem w konflikt z prawem.

Naszym celem jest sprawienie aby osoby objęte opieką Fundacji z sukcesem odnalazły się w środowisku obywatelskim, podejmowały pracę, płaciły podatki, zakładały zdrowo funkcjonujące rodziny.

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza zgodę na ich użycie.